Kulturområde

LAUKER SE

Lauker-Lövvikens byastugeförening

Kulturområde

Kulturområde - i närheten av byastugan med kolarkoja, plats för kolmila och tjärdal

www.lauker.se