Föreningen

Föreningen

LAUKER-LÖVVIKENSBYASTUGEFÖRENING


Historia


När Astoria, byns nöjeslokal, brann ned 1971 stod byn utan samlins-lokal för olika aktiviteter, föreningsliv, dans mm.


I slutet av 70-talet väcktes frågan vid bystämman om intresse fanns

för att bygga upp en samlingslokal. Med tanke på de stora investeringar detta handlade om var många pessimistiska hur en finansiering var möjlig.


Vid stormöte i skolan sommaren 1978 beslutades om att bilda byastugeförening med Lövviken. En interimsstyrelse valdes som efter konstituering fick följande utseende:

Ordförande Eli Johansson, sekreterare Gunhild Westerberg, Kassör Desirée Ingelsson (Sundberg), övriga ledamöter: Sture Johansson och Gunnel Nordlund (Johansson). Sture Johanssonupprättade ritningar och kostnadsberäkning (700 000kr). Tomt arrenderades av Domänverket vid infarten till byn.


Stort intresse och kreativitet följde för att samla in medel till bygget.Lotterier, basarer, auktioner och privata gåvor där bl a Bo Eriksson skänkte hela bohaget efter hans farbror Hjalmar Andersson, vilket in bringade många tusenlappar vid stor och välbesökt auktion på Gottfrid Westerbergs gård.


Bygdebidrag söktes hos Allmänningen, som efter önskemål bidrog med rotpost vid Åkroken. Många frivilliga ställde upp vid avverkningen som förutom hela virkesbehovet till byastugan inbringade 12 000 kr i leverans till Fjällbonäs såg. Grundarbetet utfördes hösten 1979, och med AMS bidrag på 171 000 startade bygget som beredskapsarbete i mars1981. Med ytterligare bidrag ur reglerings medel genom Arvidsjaur kommun kunde byastugan färdigställas på hösten 1981.


Utdrag ur verksamhetsberättelsen för 1981/82

 

Lördagen den 28 november var det dags för invigning. Underdraget hölls öppet hus med julbasar, auktion, folkdans av Arvesgillet mm. Under dagen fick besökarna tillfälle att se Ivan Erikssons utställning av gamla fotografier från bygden. Samtliga besökare bjöds på kaffe med

dopp. Kulturnämndens ordförande Folke Rydfjäll höll tal och önskade föreningen lycka till. Två konstverk deponerades som utsmyckning istugan.


På kvällen samlades cirka 150 inbjudna till knytkalas med dans till tonerna av Berthold Löfmark. En mycket uppskattad sångkavalkad med melodier från 50 talet framfördes av en grupp medlemmar. Vid bordetsjöng gästerna en för kvällen specialskriven invigningsvisa skriven av föreningens egen poet Maiken Johansson.Inbjudan till invigningen hade gått ut till föreningens medlemmar, samtliga bybor,representanter för kommunen, AMS-anställda samt de entreprenörer som anlitats under byggtiden.


Slutord i verksamhetsberättelsen


Styrelsen tackar medlemmarna för allt arbete de lagt ned både vid stugans tillkomst och vid alla aktiviteter under verksamhetsåret. En förening blir alltid vad dess medlemmar gör den till Styrelsen vill till slut uppmana alla medlemmar att aktivt delta i föreningens kommande verksamhet och därmed stärka sammanhållningen i byastugeföreningen.

Lauker i juli 1982. Styrelsen.


Vi kan i dag 20 år senare blicka tillbaka på en lyckad satsning trots

misstro och belackare, ”hä lönch it”. Visst ”lönch hä” om man tror på en sak.


Föreningen har i dag ca 250 medlemmar, friköpt tomtmark

på ca 6 ha med en uppskattad samlingslokal, fin bagarstuga, kulturområde med

kolarkoja, kolplats och dalplats. Vid infarten en liten tjärn med rastplats och bakval, belyst pulkbacke i anslutning till elljusspår. För närvarande pågår projekt ”Antes Gård”, en 1800-

talsbyggnad från byn som Per-Erik Karlsson har skänkt skall fungera som bya museum för att visa sekelskiftesmiljö i ett nybyggarhem. En ängslada som Sir Smith har skänkts ska flyttass från Idträskliden samt en del andra projekt planerade för framtiden.


Vad vi ser idag har mycket hänt under 20 år i föreningen och det bästaav allt, inte ett öre i skuld.


Lauker 1999-12-05

Fritz-Eli Johansson


Nu har det gått 10 år till och vi firade Byastugans 30 år i december 2011.

Nu har det gått ytterligare 10 år och vi firade Byastugan 30 år i december 2011. Antes Gård,

gårds museum, är färdigställd med skänktabruksföremål som gåvor eller disposition.

Dessutom har vi utställningar och hyr även ut Antes Gård som samlingslokal.


Styrelsen 2012