Kulturområde

LAUKER.SE

Lauker-Lövvikens byastugeförening

Kulturområde - i närheten av byastugan med kolarkoja, plats för kolmila och tjärdal

Kulturområde

www.lauker.se