Kulturområde

Kulturområde - i närheten av byastugan med kolarkoja, plats för kolmila och tjärdal

Kulturområde